Participants

Anja Pirnat
Glej Theatre
Slovenia
Luca Ricci
Kilowatt Festival
Italy
Pere Riera
Associació d'Espectadors del Teatre Lliure
Spain