I Congrés internacional d’Espectadors de Teatre Barcelona, 25 a 28 de maig de 2022 Site en contrucció

I Congreso Internacional de Espectadores de Teatro Barcelona, 25 a 28 de mayo de 2022 Site en construcción

I Internacional Congress of Theatre Spectators Barcelona, 25-28th May 2022 Site under construction