Sobre Shakespeare: Hamlet era gordo

Sobre Shakespeare: Hamlet era gordo

La obra de Shakespeare es una galaxia inmensa en expansión continua, pero hay cosas en las que podemos ayudarte. ¿Por qué nos gustan los versos de sus obras de teatro? ¿Por qué nos fascinan personajes como Julio César, Macbeth, Otelo, o Romeo y Julieta? Las obras que se estrenaron hace casi 500 años, ¿tenían entonces el mismo sentido que tienen ahora?
Timere * Acció sobre poemes de guerra de Ferrater

Timere * Acció sobre poemes de guerra de Ferrater

Timere ve del llatí «tenir por», i la por pot no semblar pas cap gran tema per literar o filosofar. Però de por moltes persones n’han tingut i moltes en tenim encara. D’això cal que també se’n parli. I és el que farem. Prenent com a punt de partida l’experiència de la guerra civil que Gabriel Ferrater recull al poema narratiu In Memoriam, Quatre Gotes i la companyia de teatre Kamchàtka ens proposen un viatge a l’interior de les nostres pors. Les pors que hem heretat i les pors que ara ens envolten. Amb un llenguatge escènic singularment immersiu que es nodreix alhora del text, la música, els espais i les mirades més íntimes.  Una experiència immersivaL’acte converteix els assistents en protagonistes dins un Teatre Romea ambientat en les pors i l’experiència recollida a In Memoriam. Tres grups, des de diferents punts propers a l’exterior del teatre, entraran i faran viatges diferents per les instal·lacions, amb final al pati de butaques, on tots plegats gaudiran de...